Mokuso er en del av tanketreningen som blir kalt Mushin og som kommer fra Zen Buddismen.

En må prøve å vende tilbake til den psykiske tilstanden som et nyfødt barn har, det vil si uten følelse av frykt, bekymring, pine, kulde og så videre. En baby kan ikke vite om disse tingene på forhånd og er derfor heller ikke redd og nøler ikke med å handle. En voksen derimot kjenner frykt og er redd. Når han blir angrepet kjenner han seg anspent og er ofte handlingslammet mot angriperen fordi bevegelsene er hemmet.
Dersom en ser en vakker blomst, så konsentrere tanken seg normalt om den, men med «tom tanke» (mokuso) så er sinnet oppmerksom på alt annet i tillegg til blomsten.

Så når en kjemper mot en fiende og bare konsentrerer seg om blokkeringsteknikker så blir tanken lett begrenset til bare den ene bevegelsen. Men dersom tanken er «tom» (og blokkering godt nok innøvd) så er kroppen i stand til å gjøre neste bevegelse automatisk, og bevegelsen vil alltid være naturlig. Dersom kroppen er anspent, så er det sløsing med krefter og begrenser hurtigheten. Det er viktig å kunne bevege seg uten å være bevisst om det – og denne følelsen blir kalt mushin. Mokuso er en del av treningen til mushin.

Slik øver du inn Mokuso

Sitt i seizastilling (på kne). Sitt med ryggen strak, haken inntrukket og øynene halvveis lukket igjen. Se på et punkt på gulvet to meter fremfor deg.

OBS! Ved all meditasjon er det ekstremt viktig å være strak i ryggen og ha en god kropps holdning.

I begynnelsen er det vanskelig å tømme tanken (sinnet) så det første steget blir å øve inn susoku-kan, det vil si tankekontroll. Får å gjøre dette teller du langsomt fra en til ti inni deg om igjen og om igjen. Pust inn når du teller til en og ut når du teller til to og så videre. Tenk ikke på noe annet enn å telle. Dersom du kan gjøre dette i 30 minutter, da kan du kontrollere tanken din.

Neste steg er å tømme tanken. Dersom du er nødt til å tenke på at du skal tømme tanken, da er den ikke tom – det skal ikke ligge noe anstrengelse bak. Når du kan gjøre dette vil du merke stor forskjell i frikampen din.

Meny