Disse leveregler må tjene som motto for den ånden som seriøse karateutøvere må forsøke å etterleve dersom de ønsker å få best mulig utbytte av treningen.

Dojo kun er betegnelsen for de viktigste reglene i dojoen (treningshallen). I noen klubber leses disse høyt under hver trening, og de utgjør alltid en del av graderingspensum.

Begrepet «dojo» har en dypere betydning enn bare en treningshall. Det omfatter gruppen som trener sammen, og kan også bety fellesskapet blant dem som trener og som bidrar.

Karate er en japansk kampkunst. Det japanske samfunnet er og har vært preget av klare regler for oppførsel. Lojalitet regnes i Japan som ekstremt viktig, og at hver enkelt bidrar til at alle har det bra.
Forurensning og sløsing unngås, og det samarbeides gjennom flere tiår. Det er også klare opplæringssystemer for å bli en ekspert (se «suhari»), der overføring av kunnskap fra en generasjon til en annen er sentralt.

Begrepet «do» betyr «vei», og omfatter systemer der vi arbeider målrettet mot perfeksjonering. «Do» innebærer også mer enn bare teknikker («jitsu») – å følge en bestemt retning handler også om å utvikle seg selv mentalt og emosjonelt.

Dojo kun i wado ryu karate er fire enkle regler for oppførsel. I praksis er hovedformålet å unngå unødvendige konflikter. Dersom alle trener hardt uten å tulle eller skape dårlig stemning, alle følger reglene i dojoen og er lojal mot de få reglene i systemet, vil det blir et godt treningsmiljø der alle trives og får fremgang.

Dojo kun er alltid pensum til svart belte, og kan også være teorispørsmål til andre beltegrader. Det forventes at alle høyere graderte kan dojo kun utenat, altså både de japanske begrepene og hva de betyr.

Her er de fire dojo kun i wado ryu med forklaringer:

 1. Reisetsu O Mamori (Hold deg til reglene)
  I dojoen (treningslokalet) skal man trene hardt og holde seg til reglene Sensei har satt.
  Disiplin og selvkontroll er en viktig og nødvendig del av all japansk kampkunst (Budo).
 2. Shingi O Omanji – En elev skal være lojal mot sin sensei
  Dette er den viktigste regelen innen karate og annen japansk kampkunst.
  Karate læres fra instruktør (Sensei) til elev gjennom flere tiår, og den som ikke er lojal mot instruktøren sin kan aldri klare å lære korrekt etikette eller få dyp forståelse av Budo. Instruktøren vil ikke overføre kunnskap eller gradere elever som opptrår illojalt.
 3. Jojitsu Ni Oberezu – Instruktører og elever er ikke like
  I dojoen (treningshallen) må du respektere instruktøren din. Det er klare regler for rollefordeling og oppførsel under trening og i en stilart. Utenfor dojoen kan du være venner med din sensei, men du skal ikke utnytte vennskap til å få fordeler innen karate.
 4. Shinkenmi Ni Tesseyo – Vær seriøs når du trener
  Man skal ikke mase, banne, røyke, tygge tyggegummi eller spise i dojoen. Konsentrer deg om karate og tren hardt i alt du gjør. Både besøkende og de som trener skal respektere reglene og vise god oppførsel.
Utdypning:

Disiplin og selvkontroll er meget viktig i karate. Siden vi trener potensielt farlige teknikker er konsentrasjon helt nødvendig for å unngå skader. For å ta vare på detaljene i stilarten er det viktig med lojalitet og perfeksjonering over lang tid, og at reglene lages av den som har rollen som «sensei» (instruktør og faglig ansvarlig).

Mange av de gode mentale effektene vi opplever fra tradisjonell karatetrening krever stillhet og konsentrasjon – eksempler er trening på «zanshin» (oppmerksomhet), meditasjon i begynnelsen av treningen og nøyaktighet i forflytning og timing ved trening av knivforsvar og sverdforsvar.

Utøvere som ikke klarer å følge de fire enkle reglene i dojo kun bør ikke trene karate.

At en klarer å kontrollere temperamentet sitt, oppføre seg ordentlig under trening uten å forstyrre andre, samt følge de få retningslinjene som er for styring og rollefordeling, er et minimum av det en kan forvente.

Dojo kun kan kanskje oppsummeres slik:
Tren hardt, følg reglene i dojoen og bidra til at treningene blir gode. Vis at du setter pris på arbeidet sensei og treningskameratene dine legger ned ved å selv opptre lojalt og hjelpe andre. Da skaper vi sammen et treningsmiljø preget av god stemning, selvkontroll, trivsel og fremgang for alle som er med.

Meny