1. Hjem
  2. Våre verdier

Våre verdier

Verdiene setter ord på hva vi forventer av hverandre og hva omverdenen kan forvente av oss.

Vi skaper treningsglede, vi tilrettelegger for mestring og vi behandler hverandre med respekt. Alt vi gjør skal være i tråd med disse verdiene.

Treningsglede

Treningsglede er de gode opplevelsene vi får gjennom idretten vår. Vi har fokus på trivsel og tilrettelegging for å skape de positive opplevelsene for alle medlemmene våre. Vi skal ha trygghet og tillit. Vi skaper et sted der alle trives og vil være. Trening er noe vi gleder oss til. Trening skal være gøy.

Mestring

Vi tilrettelegger for motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring. Hos oss står personlig utvikling i sentrum. Vi gir alle en tro på egne krefter og har fokus på hva hver enkelt kan klare. Vi hjelper alle til å oppnå et positivt selvbilde og støtter opp under egen innsats for å nå sine mål. Positiv læring for å oppnå resultater er viktig for oss. Vi tar utgangspunkt i målet til hver enkelt og hjelper og støtter for å nå dette. Vi gjør hverandre gode og heier på hverandre.

Respekt

Vi anerkjenner viktigheten av hver enkelt av oss. Vi verdsetter mangfoldighet og behandler andre med respekt. Vi samarbeider, verdsetter andres meninger og støtter beslutninger som er tatt. Respekt er noe vi etterstreber hver dag å gjøre oss fortjent til. Vi ønsker å opptre på vårt beste og vi tiltaler hverandre på en god måte. Respekt skal være mellom alle i organisasjonen vår.

«Folk vil glemme hva du sa. Folk vil glemme hva du gjorde. Men folk vil aldri glemme hvordan du fikk dem til å føle seg».

Meny