Vårt grunnkurs for barn gir barna, i en blanding av lek og fysisk trening, en trygg og god treningsopplevelse.

Gjennom å trene sammen vil barna lære seg å samarbeide og vise respekt for andre. Samtidig vil de lære seg den disiplin som alltid er en nødvendig og viktig del av en karatetrening. Litt etter litt vil vi introdusere dem for enkle og deretter mer kompliserte teknikker og gjennom dette forbedre kroppsbeherskelse og koordinasjon.

Vårt neste grunnkurs i karate for barn starter xxxxx, men vi har også fortløpende inntak i løpet av året.

Meny