Askøy Karateklubb arrangerer også jevnlig grunnkurs og videregående kurs i selvforsvars systemet Krav Maga. Vi har instruktører med instruktørutdanning i Krav Maga og har instruktørlisens innenfor dette kampsystemet.

Nye medlemmer som kun vil trene selvforsvar må etablere medlemskap i klubben og Norges Idrettsforbund gjennom våre nettsider.

For mer informasjon om disse kursene, ta kontakt med:

Egon Torsvik egon.torsvik@gmail.com
Meny