Gradering er viktig for alle som driver med karate.

På en gradering går du gjennom et fastlagt program som består av basisteknikker, kombinasjoner, par-teknikker, kata og kamp

Gjennom utførelsen av disse beviser du at du har den nødvendige kunnskap og teknikk for den beltegrad du ønsker å gå opp til.

Våre beltegrader er:

  • 8 kyu – gult belte
  • 7 kyu – orange belte
  • 6 kyu – grønt belte
  • 5 kyu – blått belte
  • 4 kyu – lilla belte
  • 3 kyu – første brun belte
  • 2 kyu – andre brune belte
  • 1 kyu – tredje brune belte

Det er egne beltegrader og graderingsprogram for barn.
Du vil få tilbud, og i samråd med din instruktør, melde deg opp til gradering på alle våre samlinger.

Som bevis på din nye grad vil du få utstedt et diplom og få signert inn din nye grad i karatepasset ditt.

Å bestå en gradering krever at du trener jevnt og godt for å kunne tilegne deg alt det du skal kunne. Graderingene inneholder også en teoretisk del som du må bestå.

Minimumstid mellom graderinger er 3 – 9 måneder alt avhengig av hvilke beltegrad du søker.

Meny